Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 14:00 – 15:30

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30.

25/9 ”Overeducation among Immigrants in Sweden: Incidence, Wage Effects and State-dependence”

Eskil Wadensjö, SOFI, Stockholms Universitet

Opponent: Henrik Lindberg/Patrik Tingvall