Sök

Patrick Joyce diskuterar integration hos Nordiska ministerrådet

SeminariumExterna aktiviteter

PatrickJoyce talar om likheter och skillnader i integration i Skandinavien på Nordiska Ministerrådets konferens ”Ny i Norden – vägar till arbete” i Malmö.

Läs mer här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578