Typ: Externa aktiviteter
Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg, Malmö, Sverige
Kl. 10:50 – 11:20

Patrick Joyce talar om likheter och skillnader i integration i Skandinavien på Nordiska Ministerrådets konferens ”Ny i Norden – vägar till arbete” i Malmö.

Läs mer här.