Typ: Externa aktiviteter
Fores (Forum för Reformer & Entreprenörskap), Kungsbroplan, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:00

Fil. lic Patrick Joyce kommenterar en ny rapport om nyanländas etablering på arbetsmarknaden av docent Pernilla Andersson Joona från SOFI, Stockholms universitet. Seminariet hålls på tankesmedjan Fores.

 

Anmäl dig här.