Typ: Externa aktiviteter
Fores (Forum för Reformer & Entreprenörskap), Kungsbroplan, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:00

Arbetsmarknadsforskaren Patrick Joyce diskuterar utlandsfödda akademikers etablering på arbetsmarknaden hos tankesmedjan Fores. Läs mer här.