Sök

Penningpolitik och inflationsmål – vikten av tydlighet och öppenhet

SeminariumÖppna seminarier

Välkommen till ett lunchseminarium om aktuella frågor i svensk ekonomi där förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick deltar tillsammans med John Hassler, professor vid Institutet för Internationell Ekonomi och Nils Karlson, docent och vd Ratio.

Kerstin af Jochnick ger sin syn på det ekonomiska läget i Sverige och aktuell penningpolitik.
Hon kommer särskilt att tala om två frågor som lyftes fram redan förra året av utredarna Goodfriend och King, nämligen ett byte av målvariabel för penningpolitiken och erfarenheterna av att publicera ränteprognoser. Båda vilka har betydelse för tydligheten och öppenheten i penningpolitiken.

John Hassler och Nils Karlson kommenterar och diskuterar bland annat hur inflationsmålet påverkar den makroekonomiska utvecklingen, lönebildningen och svensk konkurrenskraft.

Deltagare:
Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef
John Hassler, professor vid Institutet för Internationell Ekonomi
Nils Karlson, docent och vd Ratio
Moderator: Eva Uddén Sonnegård, ekon. dr

Dag: 24 augusti
Tid: 13.00 – 14. Lunchwrap från 12.30
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4tr

Anmäl dig här senast den 10:e augusti

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578