Sök

Perspektiv på avtalsrörelsen

SeminariumÖppna seminarier
Perspektiv på avtalsrörelsen
Anmälan

Vid årsskiftet inleds avtalsrörelsen som direkt påverkar över två miljoner anställda. För parterna är de osäkra omvärldsfaktorerna som behöver hanteras och beaktas ovanligt många, det handlar om inflation, krig, kompetensbrist, elpriser, EU:s påverkan och mycket mer.

Välkommen till ett seminarium den 12 januari som lyfter och sätter perspektiv på avtalsrörelsen med hjälp av forskare, ekonomer och politiker! Under detta evenemang kommer följande ämnen att diskuteras:

  • Hur mår svenska modellen, avtalen – och parterna? Lotta Stern, sociologiprofessor och vd Ratio, kommer diskutera effekten av fallande fackliga medlemstal, det nya huvudavtalet och modellens innovationsförmåga.
  • En svårtolkad kris, skakig ekonomi och förändrade värdekedjor. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna egentligen ut när parterna ska komma överens? Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden och ledamot i Industrins Ekonomiska Råd (IER) presenterar IER:s analys.
  • En förändrad lönebildningsmodell, vad leder till sådan förändring och vad innebär den? Statsvetarprofessorn Nils Karlson presenterar en analys av hur den finska lönebildningsmodellen, snarlik den svenska, håller på att skifta, bland annat till följd av EU:s påverkan.
  • Avtalsrörelsen 2023 och förhållandet mellan arbetsmarknad och politik. Det kommer att Martin Andreasson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, att presentera.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578