Sök

Perspektiv på gig-jobben: Dess roll för giggare och svensk arbetsmarknad

SeminariumRatio i Almedalen

Ratio i Almedalen 2023: Otrygga jobb, säger några. Ovärdiga jobb, säger andra. Men vad säger de giggande matbuden själva? Plattformsekonomin påverkar arbetsmarknaden, men hur? Och hur påverkas gig-ekonomin och dess giggare av förändringstryck från EU-direktiv och arbetsmarknadsparter?

Gig-ekonomin utmanar såväl etablerade företag som arbetsmarknadsmodeller. Kritiken har varit påtaglig och blocköverskridande, men debatten fokuserar oftare på sådant som värdighet och otrygghet än på lösningar.

Utgångspunkten för vad som upplevs som otryggt och ovärdigt kan skilja sig åt beroende på ens världsbild, uppväxtkultur, och på vilket arbetstänk man har socialiserats in i. Och framför allt: om man ens får vara del av det som andra kallar tryggt och värdigt.

Den svenska arbetsmarknaden är svår att komma in på, särskilt för utlandsfödda. Vad skulle det innebära om gig-ekonomin sågs som ett komplement till, snarare än som ett hot mot, arbetsmarknaden i övrigt?

Välkommen till ett seminarium arrangerat av de två forskningsinstituten Entreprenörskapsforum och Ratio. Under detta seminarium presenteras studier av sociologen Linda Weidenstedt som bland annat intervjuat gig-arbetare och av ekonomen Joakim Wernberg som studerar digitalisering och teknikutveckling.

Medverkar gör även:
Qaisar Mahmood, författare En av dem
Elinor Odeberg, chefekonom Arena idé
Maria Eriksson, liberal skribent och gig-jobbare

Tid: Torsdagen den 29 juni, kl 10.00-10.45
Plats: Campus Gotland, B-huset, sal: B23
Läs mer i Almedalsprogrammet här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578