Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 15:30

”Political Economy as Bridge: The  Microfoundations of Regime Uncertainty”

Wolf von Laer , IFN

Opponent: Anders Gustafsson

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30