Sök

Potential för tillväxt

SeminariumRatio i Almedalen

Det finns en rad områden där potentialen för tillväxt är outnyttjad. Ett stort antal företag kan eller vill inte växa. Det kan handla om brister i företagandets villkor, begränsningar i näringsfrihet och konkurrens men också om attityder och incitament.

Kompostering som lösning?
Docent Jan Jörnmark, Ratio, om teknologi, innovation och förstörelse.

Kan sovande gaseller väckas?
Daniel Halvarsson, doktorand Ratio, och docent Sven-Olov Daunfeldt, Ratio och HUI, om varför många företag inte växer.

Växtkraft i välfärden?
Ek dr Mattias Lundbäck, Ratio, om välfärdssektorns omvandling från förvaltning till entreprenörskap.

Paneler och kommentatorer:
Ebba Busch, kommunalråd (KD), Uppsala, Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP), Robert Gidehag, Skattebetalarna, Erik-Wilhelm Graef Behm, IT Centrum Väst, Dan Hjalmarsson, Tillväxtanalys, Jessica Polfjärd, riksdagsledamot (M), Maria Rankka, Stockholms Handelskammare, Boa Ruthström, Arena Idé, Jens Spendrup, Spendrups AB, Stefan Stern, Magnora, Åka Strandberg, Capio, Elisabeth Thand-Ringqvist, Företagarna, Anna Thoursie, Kommunala företagens samorganisation och Börje Vestlund, riksdagsledamot (S).

Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578