Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 14:00 – 15:30

”Private Equity and the Resolution of Financial Distress”

Per Strömberg, Handelshögskolan Stockholm

Opponent: Andreas Stephan

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30