Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:30 – 15:00

Erik Lindqvist, IFN

Opponent: Andreas Bergh

Datum: Onsdagen den 26 maj

Klockan: 13.30 – 15.00 OBS! Ny tid

Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Uppsatsen kan erhållas från Niclas Berggren cirka en vecka före seminariet.