Typ: Konferenser
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 9:00 – 18:00

Den 16-18 juni arrangerar Ratio en vetenskaplig konferens på temat ”Property Rights, the Conditions for Enterprise and Economic Growth”.

Under konferensen, som hålls inom ramen för forskningsprojektet Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt, kommer 15 svenska och internationelle forskare diskutera ny forskning om äganderätt.