Sök

Proportionality in Labour Law

SeminariumKonferenser

Konflikträtten har stor betydelse. Inte minst för arbetsmarknadens och lönebildningens funktionssätt, och därmed för ett lands konkurrenskraft. Vad betyder det i en tid då globalisering, internationella värdekedjor och omvärldsförändringar blir allt påtagligare?

Det har aldrig funnits ett enhetligt sätt att definiera, skydda eller begränsa rätten att använda konfliktvapnen. Tvärtom varierar regler för konflikt och arbetsfred mellan olika länder, i både omfattning och procedurregler. Många länder har exempelvis regler kring konfliktens proportionalitet, så kallade proportionalitetsprinciper. Hur fungerar det i praktiken? Vilken betydelse har EU-rätt och andra internationella rättskällor för regleringen av nationella arbetsmarknadskonflikter? Behövs det en proportionalitetsprincip i svensk konflikträtt?

Välkomna till konferensen ”Proportionality in Labour Law” onsdagen den 9 oktober då vi tillsammans med internationella gäster diskuterar konfliktregler i Sverige och andra delar av Europa. Vilka lärdomar kan vi dra av varandra?

Huvudtalare är Bernd Waas, professor i arbetsrätt och civilrätt vid Goethe-universitetet. Waas kommer att hålla en keynote-föreläsning på temat The Proportionality Principle in German, and European Rules of Industrial Conflict. Waas är bland annat redaktör för The Right To Strike. A Comparative View (Wolters Kluwer, 2014) samt författare till flera artiklar publicerade i vetenskapliga journaler. Under konferensen kommer även en rapport om den danska proportionalitetsprincipen att presenteras.

Bland övriga deltagare finns:

• Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt och ordförande Arbetsdomstolen,
• Laura Carlson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet,
• Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet,
• Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer,
• Claes-Mikael Ståhl, jurist, LO,
• Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen,
Patrik Björck, riksdagsledamot (S) och ledamot arbetsmarknadsutskottet
Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M) och riksdagsledamot,
• Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C) och riksdagsledamot,
• Torben Vistisen, chefkonsulent, Dansk industri,
• Henrik Malm Lindberg, docent och forskare Ratio,
• Nils Karlson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och vd Ratio.

Välkomna!


Datum: Onsdagen den 9 oktober
Tid: 09.00-11.30 (kaffe serveras från 08.30)
Plats: Wallenbergsalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmäl dig här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578