Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 11:45 – 13:15

Robert Demir, Ratio, och Kari Trost, Örebro Universitet, diskuterar psykologiskt kapital, en viktig form av kapital vid t ex rekrytering och utveckling av kompetenser men som ofta ignoreras.

Demir och Trost förklarar hur psykologiskt kapital inverkar på anställdas förmåga att prestera och kommer bland annat att visa en empirisk illustration av den nya modellen av psykologiskt kapital. Modellens styrka är att förutse och förklara sådana aspekter som anställdas förmåga till innovation och förändring samt samarbetsförmåga kommer att diskuteras.

Välkommen att delta i diskussionen:
Dag: 17 oktober 2014
Tid: kl. 11:45 – 13:15
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr. Stockholm

Lunchsmörgås serveras till anmälda. Anmäl dig här.