Sök

Randall Morck årets Heckscher-föreläsare

SeminariumÖppna seminarier

Professor Randall Morck, verksam vid University of Alberta, är en världsledande forskare inom flera områden. Hans huvudfokus ligger på företagshistoria – särskilt familjedynastier – ägarstyrning, finansiella marknader och politisk ekonomi.

Morck har över 100 publikationer, varav flera s k All Star Papers, med mängder av citeringar.

Ett exempel är artikeln The information content of stock markets – why do emerging markets have synchronous stock price movements?, där en huvudslutsats är att säkra äganderätter är en förutsättning för korrekt informationsspridning.

Ett annat exempel är artikeln Management ownership and market evaluation: An emperical analysis, som handlar om ägarstyrning och välståndsutveckling.

Randall Morck är även en stor kännare av banksystem, kapitalmarknader, regleringar och Kinas utveckling.

Professor Morck är årets Eli F Heckscher-föreläsare. Föreläsningen hålls på Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, den 29 maj kl 17.15-18.45, i KAW-salen.

Randall Morck deltar också i Ratios internationella gästforskarprogram och håller ett vetenskapligt seminarium på Ratio den 30 maj, kl 10-12.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578