Sök

Disruption och det fortsatta lärandet

SeminariumRatio i Almedalen

Digitaliseringen skapar nya marknader, andra försvinner. Nya kompetenser efterfrågas, andra blir mindre värda. Redan i dag är kompetensbrist Sveriges största tillväxthinder. Vad händer med jobben när disruptiva affärsmodeller ökar omställningstrycket? Hur kan kompetensutveckling och det fortsatta lärandet stimuleras?

Måndagen den 3 juli presenterar Ratios forskare Nils Karlson, docent, Andreas Hatzigeorgiou, fil dr, Christian Sandström, docent, och Patrick Joyce, fil lic, forskningsresultat om disruption och fortsatt lärande.

Därefter följer en paneldiskussion med Erik Arroy, Futurion, Eva Cooper, Företagarna, Marina Åman, Unionen, och Nils Karlson, Ratio.

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

Seminariet webbsänds även på Bambuser

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578