Typ: Konferenser
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren, Göteborg, Sverige
Kl. 9:00 – 18:00

Ratio deltar i Tillväxtdagarna 17-18 mars och presenterar ny forskning om entreprenörskap. Flera av Ratios forskare deltar även som experter.