Sök

Ratio medverkar på Sörmlands kompetensforum

SeminariumExterna aktiviteter

Den 26 november deltar Alexandru Panican, docent på Ratio och Lunds Universitet, samt Kristine Persson, projektledare för Kompetens för tillväxt på konferensen ”Sörmlands kompetensforum – För ett konkurrenskraftigare Sörmland”. Alexandru kommer att tala om yrkesutbildningars attraktivitet och matchningen på arbetsmarknaden. Kristine är seminarieledare samt talar på ett av seminarierna som fokuserar på styrningen och ledningen av utbildningssystemet. Anmälan till konferensen kan göras här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578