Typ: Externa aktiviteter
Sunlight House Hotel, Conference & Spa, Nytorget, Nyköping, Sverige
Kl. 9:00 – 16:00

Den 26 november deltar Alexandru Panican, docent på Ratio och Lunds Universitet, samt Kristine Persson, projektledare för Kompetens för tillväxt på konferensen ”Sörmlands kompetensforum – För ett konkurrenskraftigare Sörmland”. Alexandru kommer att tala om yrkesutbildningars attraktivitet och matchningen på arbetsmarknaden. Kristine är seminarieledare samt talar på ett av seminarierna som fokuserar på styrningen och ledningen av utbildningssystemet. Anmälan till konferensen kan göras här.