Sök

Vård och omsorg – hur löser vi utmaningarna?

SeminariumÖppna seminarier
Vård och omsorg – hur löser vi utmaningarna?
Anmälan

Hög kvalitet, men också bristande tillgänglighet och förtroende bland patienter. På längre sikt märks utmaningar i form av exempelvis en åldrande befolkning och ökad efterfrågan. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras.

Välkommen till ett förmiddagsseminarium fredagen den 8 april då boken Rätt att välja – framtidens vård och omsorgskriven av Ratioforskarna Nils Karlson och Mattias Lundbäck lanseras och diskuteras.

I boken jämförs omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz, med hjälp av internationella index och fallstudier. En slutsats är att valfrihet och försäkringslösningar ofta leder till större tillgänglighet och förbättrar förmågan till institutionellt lärande. En alltför stark producent- eller funktionsorientering har gjort att ett patientfokus saknas i svensk vård och omsorg.

Medverkar gör bland andra:
• Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C)
• Annette Brodin Rampe, vd ImagineCare AB m.m.
 Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
• Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring
• Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem och styrelseledamot Famna
• Mattias Lundbäck, hälsoekonom och doktor i nationalekonomi
• Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi, Ratio (moderator)
• Nils Karlson, professor i statsvetenskap, visiting fellow vid Stanford University
• Peter Holm, vd Capio S:t Görans Sjukhus
• Stefan Olsson, regionråd Uppsala (M)
• Ulrika Lorentzi, välfärdsutredare LO


Datum: Fredagen den 8 april
Tid: 10.00-12.00, kaffe och enklare frukost från 09.30
Plats: 7A Odenplan, Rum Saga, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578