Sök

Reformlandet Sverige

SeminariumRatio i Almedalen

Välkommen till Ratio i Almedalen 2011. Det går bra för Sverige – hög tillväxt, stabila statsfinanser och ökande sysselsättning. Ändå råder det brist på nya jobb i växande företag. Detta är Sveriges kanske största utmaning. Trots att Sverige är ett reformland är det uppenbart att den nya svenska modellen inte är färdigutvecklad. Ratio presenterar ny forskning – parter, politiker och företagare debatterar.

Måndag 4 juli, kl 10-11, Bolaget, Stora Torget:

Varför decentraliseras inte svensk lönebildning?

Mycket talar för att lokal, företagsnära lönebildning ligger i både arbetstagarnas och arbetsgivarnas intresse. Men varför decentraliseras inte svensk lönebildning?

Ratio i samarbete med Sveriges Ingenjörer.

Tisdag 5 juli, kl 10-11, Bolaget, Stora Torget:

Hur genomförs en skattereform?

En ny större, genomgripande skattereform efterfrågas av allt fler, såväl politiker som forskare. Men att genomföra en sådan reform är politiskt svårt. Vad kan vi lära av tidigare skattereformer?
Tisdag 5 juli, kl 15-16, Hästgatan 12:

En svensk tjänstesektor i industriell skala?

Sveriges nya storföretag finns inom tjänstesektorn snarare än i tillverkningsindustrin. Hos tjänsteföretagen sker idag en snabb omvandling och tillväxt. Hur ser deras affärslogik och tillväxtutmaningar ut?

Ratio i samarbete med Almega.

Onsdag 6 juli, kl 10-11.30, Bolaget, Stora Torget:

Recept för sjukvården

Det svenska sjukvårdsystemet har trots stora reformer under senare år en rad brister. Hur kan vi samtidigt sätta patienten i centrum, skapa kostnadskontroll och få fler entreprenörer?

Ratio i samarbete med Vårdföretagarna.

Onsdag 6 juli, kl 13-14.30, Visby Strand Congress & Event:

Från kartellkultur till samarbetsklimat

Byggbranschen förändras. En stor utmaning är att attrahera ny arbetskraft till bra villkor som leder till ökad produktivitet. Hur behöver lönebildningen inom byggbranschen utvecklas?

Ratio i samarbete med Sveriges Byggindustrier.

Onsdag 6 juli, kl 15-17, Mellangatan 9:

Varför växer inte vissa företag?

Det är ett fåtal snabbväxande företag, runt 1 %, som skapar nästan alla nya jobb i Sverige. De är både stora och små, och finns i alla sektorer. Men varför växer inte övriga företag?

Ratio i samarbete med Företagarna.

Onsdag 6 juli, kl 17-18.30, Mellangatan 9:

Regler – till vilken nytta och vilken kostnad?

Om regleringars effekter på tillväxt och företagsdynamik. Hur stora är de indirekta kostnaderna av regleringar i form av minskad tillväxt och sänkt företagsdynamik? Hur kan företagens regelbörda minskas?

Ratio i samarbete med Tillväxtanalys.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578