Sök

Reformsamtal med riksdagsledamöter

SeminariumExterna aktiviteter

Just nu kämpar den sittande regeringen med reformen på socialförsäkringsområdet. Oppositionen får sina förslag granskade i detalj. Nya reformförslag möts av krav på ”reform-paus”.

Folkets kärlek är sällan belöningen för de politiker som vill och vågar reformera. Det finns i modern tid bara ett enda exempel på en sittande regering som går fram i ett svenskt riksdagsval. Som regel förlorar partierna flera procent medan de innehar regeringsmakten.

Frågan som infinner sig är: går det att vinna val och samtidigt vara en reformator? Eller är svensk politik på väg att reduceras till ”politik utan politik” i den politiska Mittens rike?

Den 17 mars hålls ett frukostseminarium i riksdagen för att förska besvara dessa frågor.

Peter Santesson-Wilson, forskare på Ratio och en av författarna till Reform – förändring och tröghet i välfärdsstaterna inleder med att presentera sin forskning kring reformer. Därefter följer en diskussion mellan Annie Johansson (C) och Mikael Damberg (S) där de ger sin syn på önskvärda reformer och hur man åstadkommer sådana.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578