Sök

Regional Dialog i Borås

SeminariumExterna aktiviteter

Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag, oavsett bransch och konjunkturläge. Företag har svårt att rekrytera kompetent personal trots att Sverige har hög och växande arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och utlandsfödda. Vilka är orsakerna? Hur kan brister i utbildning och arbetsmarknad åtgärdas? Vilka behov av kompetens finns i privat sektor? Västra Götaland är en region med stark växtkraft och stor utvecklingspotential – hur möter ni utmaningarna runt kompetensförsörjning?

Medverkande:

Bideberg, Ewa; NetOnNet AB
Högsten, Helen; MiROi i-learning AB
Oskarsson, Bo-Lennart; Smart Bemanning
Persson, Kristine; Ratio
Sandberg, Elisabeth; Svenskt Näringsliv
Svensson, Lars-Gunnar Nordiska; Etikettbolaget AB
Williamson, Erik; Harry Sjögren AB

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578