Typ: Externa aktiviteter
First Hotel Grand, Hallbergsplatsen, Borås, Sverige
Kl. 13:00 – 15:00

Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag, oavsett bransch och konjunkturläge. Företag har svårt att rekrytera kompetent personal trots att Sverige har hög och växande arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och utlandsfödda. Vilka är orsakerna? Hur kan brister i utbildning och arbetsmarknad åtgärdas? Vilka behov av kompetens finns i privat sektor? Västra Götaland är en region med stark växtkraft och stor utvecklingspotential – hur möter ni utmaningarna runt kompetensförsörjning?

Medverkande:

Bideberg, Ewa; NetOnNet AB
Högsten, Helen; MiROi i-learning AB
Oskarsson, Bo-Lennart; Smart Bemanning
Persson, Kristine; Ratio
Sandberg, Elisabeth; Svenskt Näringsliv
Svensson, Lars-Gunnar Nordiska; Etikettbolaget AB
Williamson, Erik; Harry Sjögren AB