Sök

Regional Dialog i Dalarna

SeminariumExterna aktiviteter

I samverkan med Gysam och Region Dalarna arrangerar Ratio en seminariedag om samverkan skola och arbetsliv.

Henrik Malm Lindberg, Ratio kommer med en regional koppling att belysa möjligheter och hinder för ungas inträde på arbetsmarknaden; ”hur ska vi förbättra utbildningars kvalitet för att skapa en väl fungerande kompetensförsörjning?”. Alexandru Panican, Ratio, presenterar rapporten ”Väljer unga fel – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet”. Från Ratio deltar även Kristine Persson, projektledare för Kompetens för tillväxt samt Joakim Rönnbäck, kommunikatör.

Utifrån vad som presenterats på förmiddagen kommer deltagarna på seminariet att diskutera hur samverkan mellan skola och arbetsliv bör se ut för att höja elevernas valkompetens.

För att få ett regionalt perspektiv på utmaningarna kring kompetensförsörjning genomför Kompetens för tillväxt en regional dialog på ett tiotal orter runt om i landet. Den 11 januari är Ratio i Borlänge för att lyssna och lära om problem, lösningar och erfarenheter. Borlänge är den nionde staden, efter Linköping, Gävle, Borås, Halmstad, Jönköping, Kiruna, Luleå och Karlstad där vi genomför en regional dialog. Under en heldag diskuterar vi de viktigaste bristerna inom företagens kompetensförsörjning. Vi vill få ta del av så många perspektiv som möjligt från det privata näringslivet, från utbildningsanordnarna och från myndigheter och politik. Ratio kommer också att ge kort information om projektet och forskningsresultaten.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578