Sök

Regional Dialog i Halmstad

SeminariumExterna aktiviteter

Dialogseminarium i Halmstad om kompetensförsörjning och matchningen på arbetsmarknaden.

Framtida kompetensförsörjning är en viktig och aktuell fråga för såväl offentliga som privata arbetsgivare.
Samtidigt höjs röster från olika håll om att matchningen mellan högskoleutbildad arbetskraft och efterfrågan på arbetsmarknaden inte är i fas.
För att bättre kunna möta framtida behov vill Högskolan i Halmstad och Region Halland tillsammans med företrädare för privat och offentlig sektor bjuda in till ett halvdagsseminarium på temat kompetensförsörjning och matchning.

Förmiddagen inleddes med en paneldiskussion kring övergripande perspektiv, utmaningar och ansvar kopplade till matchning och kompetensförsörjning. Därefter fortsatte diskussionen med utgångspunkt från ett regionalt perspektiv och de utmaningar Halland står inför.

Allmän diskussion om matchning och kompetens utifrån paneldeltagarnas perspektiv
Panel: Henrik Lindberg, Ratio,
Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv
Daniel Berlin, Göteborgs universitet
Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad

Matchning och kompetensförsörjning ur ett regionalt perspektiv
Panel: Mikael Kulanko, regionchef Svenskt Näringsliv Halland
Johan Lindberg, Region Halland
Pernilla Gedda-Hansen, Region Halland
Veronica Gaspes, Högskolan i Halmstad
Teddy Eriksson, Tomal AB och Företagarna
Jan Carlsson, Baker Tilly Halmstad

Moderator: Joakim Rönnbäck, Ratio

Seminariet arrangerades i samverkan mellan Ratio, Region Halland och Högskolan i Halmstad

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578