Sök

Regional dialog i Kiruna

SeminariumExterna aktiviteter

Ratio genomför en regional dialog inom forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt i Kiruna den 25 maj med Lapplands Kommunalförbund. LKF är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som bland annat samverkar om gymnasieutbildning och utbildning för vuxna.

De huvudsakliga frågeställningarna som kommer tas upp är:

  • Hur problemet/utmaningen ser ut kopplat till matchning och kompetensförsörjning?
  • Vad kan företagen lokalt göra? Vad kan individen göra? Vad kan Lapplands kommunalförbund göra? Vad kan arbetsmarknadens parter göra?
  • Hur jobbar Lapplands kommunalförbund vad gäller Yrkeshögskolan, Yrkes-vux, gymnasieskolan?
  • Hur sker samverkan med företagen regionalt/lokalt?
  • Samverkar vi på rätt sätt för den här frågan? Vilka redskap skulle vi kunna använda?

Medverkar gör bland annat

  • Monica Lundkvist, Vuxenutbildningschef, Lapplands Lärcentra
  • Tina Bäckström, Utvecklingsledare, Lapplands lärcentra
  • B-O Ström, gymnasiechef, Lapplands gymnasium
  • Per Wennebjörk, bitr. gymnasiechef, Lapplands gymnasium
  • Lennart Andersson, kanslichef, Lapplands kommunalförbund

Från Ratio medverkar Henrik Malm Lindberg, fil.doktor, Kristine Persson, projektledare Kompetens för tillväxt, och Joakim Rönnbäck, kommunikation.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578