Sök

Regional dialog i Luleå

SeminariumExterna aktiviteter

Tisdagen 26 maj genomför Ratio en regional dialog i Luleå.

Bland annat presenterar Henrik Malm Lindberg och Kristine PerssonKompetens för tillväxt för Kompetensutskottet i Norbotten. Utskottet ansvarar för kompetensutvecklingsfrågor och att leda arbetet med Kompetensplattform Norrbotten. Kompetensutskottet arbetar med strategiska frågor kopplade till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån bland annat näringslivets behov.

Ingår i kompetensutskottet gör:

 • Göran Nilsson, Arbetsförmedlingen ordförande
 • Annika Nilsson, Norrbottens läns landsting
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet
 • Ingela Lekfalk, Företagarna Norrbotten
 • Inger Edlund Pedersen, Norrbottens Handelskammare
 • Jan Johansson, Luleå tekniska universitet
 • Katarina Söderberg, Arbetsförmedlingen
 • Louise Ekbom Isaksson, Försvarsmakten
 • Monica Lundkvist, Lapplands kommunalförbund
 • Roger Andersson, TCO, Unionen
 • Torsten Fors, Länsstyrelsen

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578