Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 9:00 – 16:00

Ratios medarbetare Henrik Lindberg deltar i ett dialogseminarium om kompetensförsörjning arrangerat av Ratio i samarbete med Högskolan Halmstad och Region Halland.