Sök

Regler – till vilken nytta och vilken kostnad?

SeminariumRatio i Almedalen

Hur stora är de indirekta kostnaderna av regleringar i form av minskad tillväxt och sänkt företagsdynamik? Hur kan företagens regelbörda minskas?

Medverkande:

Kristina Nyström, Ratio

Johan Eklund, Ratio

Stig von Bahr, ordförande Regelrådet

Jens Hedström, VD NNR

Dan Hjalmarsson, generaldirektör Tillväxtanalys

Magnus Larsson, VD Expander Wireless

Catrin Mattsson, politisk sakkunnig Näringsdepartementet

Moderator: Nils Karlson

Ratio i samarbete med Tillväxtanalys.

Onsdag 6 juli, kl 17-18.30, Mellangatan 9, Visby

Ladda ner Pressmeddelande.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578