Sök

Rekrytera bristkompetens i landsbygdskommuner – hur?

SeminariumÖppna seminarier

Vilka av företagares och politikers åtgärder fungerar?

Kompetensbrist och matchningsproblem anses vara en av de största utmaningarna för svensk ekonomi. Att rekrytera personal med rätt kompetens är ofta särskilt svårt i landsbygdskommuner. Så vad kan arbetsgivare och politiker göra för att lyckas med och underlätta kompetensförsörjningen? Vilka åtgärder och arbetssätt fungerar? Avskriva studieskulder, ge omlokaliseringsstöd för medföljande, flexibilitet eller annat?

Det har docent Kristina Nyström, forskare i nationalekonomi vid KTH och Ratio, studerat i pappret ”Recruitment of scarce competences to rural regions: Policies to promote recruitment” med hjälp av bland annat en enkätundersökning riktad till Sveriges 290 kommuner. Nyström har fokuserat på privat sektors kompetensbrist.

Tisdagen den 9 mars presenterar hon sina resultat. Välkommen till ett öppet webbinarium!

Nyströms presentation följs av en diskussion med Einar Botten, HR-direktör Spendrups Bryggeri AB, Monica Haider, riksdagsledamot (S), Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (m), Maria Rosendahl, biträdande näringspolitisk chef, Teknikföretagen, och Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef för areella näringar, Formas.

Datum: Tisdagen den 9 mars
Tid: 12.00-13.00
Plats: Digitalt över Zoom
Anmäl dig här.
Var god observera att anmälan krävs för deltagande. I anslutning till seminariet kommer du som är anmäld att få en länk för att logga in.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578