Sök

Rekrytering i svenska företag

SeminariumÖppna seminarier

Den 24 oktober diskuteras rapporten ”Rekrytering i svenska företag”, författad av Lotta Stern, Karl Wennberg och Elina Fergin vid Ratio tillsammans med Charlotte Holgersson, KTH.

Forskningsprojektet Kompetens för tillväxt går nu in i en fas där flera av de färdiga studierna presenteras i en seminarieserie i Stockholm under hösten och vintern.

Nästa rapport att presenteras är Rekrytering i svenska företag. Många företag har svårt att hitta kompetent personal och Ratio har genomfört en undersökning bland rekryterande chefer i svenska företag för att ta reda på varför det är så svårt.

Undersökningen visar att många rekryteringar går fel och att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling.

– Med rätt verktyg, rimliga förväntningar och en större möjlighet att jobba med utveckling av personal skulle det gå lättare att hitta framtida medarbetare, säger Lotta Stern.

Välkommen att diskutera rapporten som presenteras i sin helhet. Hämta rapporten här.

Dag: 24 oktober
Tid: kl 11.45-13.15
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Vill du ha lunchsmörgås? Anmäl i så fall närvaro och ev kostönskemål till karl.axelsson@ratio.se

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578