Sök

Robert Demir om digitala strategier

SeminariumExterna aktiviteter

Konferensen Digitala strategier är ett samarbete mellan Atea och Dagens industri. Under årets upplaga deltar Robert Demir från Ratio för att diskutera digitala strategier med bland andra Victor Ström, redaktör för Di digital. Robert Demirs forskningsintressen kretsar kring det vardagliga strategiska arbetet och managementinnovationer. Han har bland annat studerat hur man hanterar relationen mellan dotterbolag och joint venture partner (i Kina), hur kunskap översätts i överföringen mellan olika organisatoriska enheter (Sverige till Kina), metodologiska förutsättningar för processstudier, hur organisationsstrategier kan agera genom inskriptioner i vardagliga arbetsverktyg. Han är nu involverad i forskningsprojekt om: rekrytering som en strategisk praktik, identifiering och mätning av psykologiskt kapital bland anställda och nätverksbaserat lärande.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578