Typ: Konferenser
Birger Jarlsgatan 61 A
Kl. 13:00 – 15:30

Agneta Bladh presenterar rapporten ”Saknar den högre utbildningen relevans?”. Medverkar gör bland andra Peter Honeth (FP), statssekreterare i utbildningsdepartementet, och Ibrahim Baylan (S), riksdagsledamot.

Agneta Bladh, tidigare statssekreterare (S), högskolerektor och generaldirektör för Högskoleverket har i en studie analyserat hur de befintliga styr- och resurstilldelningssystemen för universitet, högskolor och yrkeshögskolan påverkar utbildningarnas relevans, kvalitet och effektivitet. Studien presenteras vid en konferens den 18 november.

Bladh föreslår bl a en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll.

Medverkanden: Agneta BladhPeter Honeth (FP); statssekreterare utbildningsdepartementet, Ibrahim Baylan (S); riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Johan Blom; vik GD på Myndigheten för yrkeshögskolan, Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Anne-Marie Fransson; VD IT&Telekomföretagen.

Dag: 18 november 2013
Tid: kl 13:00-15:30
Plats: Birger Jarl Konferens, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Anmäl dig här.

Rapporten finns att ladda ner här.