Sök

Saknar den högre utbildningen relevans?

SeminariumKonferenser

Agneta Bladh presenterar rapporten ”Saknar den högre utbildningen relevans?”. Medverkar gör bland andra Peter Honeth (FP), statssekreterare i utbildningsdepartementet, och Ibrahim Baylan (S), riksdagsledamot.

Agneta Bladh, tidigare statssekreterare (S), högskolerektor och generaldirektör för Högskoleverket har i en studie analyserat hur de befintliga styr- och resurstilldelningssystemen för universitet, högskolor och yrkeshögskolan påverkar utbildningarnas relevans, kvalitet och effektivitet. Studien presenteras vid en konferens den 18 november.

Bladh föreslår bl a en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll.

Medverkanden: Agneta Bladh, Peter Honeth (FP); statssekreterare utbildningsdepartementet, Ibrahim Baylan (S); riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Johan Blom; vik GD på Myndigheten för yrkeshögskolan, Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Anne-Marie Fransson; VD IT&Telekomföretagen.

Dag: 18 november 2013
Tid: kl 13:00-15:30
Plats: Birger Jarl Konferens, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Anmäl dig här.

Rapporten finns att ladda ner här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578