Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:00

Vad är samhällsviktig verksamhet i dag? Digitalisering, outsourcing och specialisering har inneburit att samhällsviktiga arbetsuppgifter finns i såväl offentlig som privat sektor. Samhället är nu dessutom mer sammankopplat och komplext. Uppstår produktions- eller leveransproblem på ett ställe kan effekterna snabbt spridas och drabba hela system.

När blir en arbetsmarknadskonflikt samhällsfarlig? Och vad händer då? Vilka alternativ finns?

Den 17 november presenteras och diskuteras rapporten ”Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov”, skriven av Nils Karlson, professor och vd Ratio.

Hur sårbart är samhället? Och vad betyder det för arbetsmarknadens konfliktregler? Det kommer att diskuteras av bland andra Jan-Olof Olssonexpert på försörjningsberedskap vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen, och John Wahlstedt, arbetsrättschef Svenskt Näringsliv.


Anmäl dig via följande länk

Genom att registrera dig får du påminnelse och länk till webbinariet innan start. Du får också information om eventuella ändringar och uppdateringar.

Se seminariet här.