Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:00

Nils Karlson presterar rapporten ”Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov” under ett öppet seminarium. Mer information kommer.