Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Self-reinforcing mechanisms in a multi-technology industry: understanding sustained technological variety in a context of path dependency

Docent Anna Bergek, Linköpings universitet

Opponent: Christian Sandström och Mirko Ernkvist

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30