Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 10:00 – 12:00

Den 30 september presenterar docent Alexandru Panican, Ratio och Lunds universitet, rapporten ”Väljer unga fel- grundskoleelevers attityder till gymnasievalet?”. Panican har i en intervjustudie tittat på vad som avgör gymnasievalet samt hur ungdomars attityder till gymnasievalet ser ut.

Christina Månberg, chef på Skolverkets gymnasieenhet, kommenterar tillsammans med Amelie von Zweigbergk, chef Kompetens och utbildning, Teknikföretagen samt Peter Thomelius, Utbildning & HR-chef, Visita.

Seminariet avslutas med en lättare lunch.

Dag: 30 september
Tid: kl 10-12
Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Anmälan är bindande och görs här: Anmälan