Typ: Öppna seminarier
Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm, Sverige
Kl. 9:00 – 10:30

Ratio presenterade i förra veckan ett förslag till en ny svensk arbetsmarknadsmodell på DN-debatt. En bärande idé är att åter göra trygghet i förändring, eller vingarnas trygghet, till modellens mål. Vi bjuder nu in till en diskussion om förslaget där ledande partsföreträdare deltar:

Per Bardh, förhandlingschef LO

Christin Johansson, ordförande Akademikerförbundet SSR

Dag Klackenberg, VD Svensk Handel

Jonas Milton, VD Almega

Nils Karlson, docent och VD på Ratio presenterar förslaget tillsammans med Henrik Lindberg, fil dr och arbetsmarknadsforskare på Ratio.