Sök

Stärkt tillväxt- och innovationsfinansiering

SeminariumRatio i Almedalen

Fungerar rollfördelningen mellan staten, bankerna och marknaden?

Hur kan det bli lättare för idéer och kapital att mötas? Fungerar rollfördelningen på den svenska kapitalmarknaden?

Charles Edqvist, professor Lunds universitet och Nationella innovationsrådet, Caroline af Ugglas, vice VD Svenskt Näringsliv, och Anders Sundström, ordförande Swedbank, diskuterar med Christian Sandström, projektledare för Financing of Innovations.

Ny forskning från Ratio presenteras och diskuteras:

Effekter av företagsstöd och offentligt riskkapital: Daniel Halvarsson, fil dr

Fungerar marknaderna för affärsänglar?: Sofia Avdeitchikova, fil dr

Hur starka är svenska patent?: Anna Horn, jur stud och forskningsassistent

Panel:

Anna Hallberg, vice VD. Almi
Magnus Lundin, VD, SISP
Günther Mårder, VD Företagarna
Öivind Neiman, VD Sparbankernas Riksförbund
Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande Riskkapitalföreningen

Moderator: Ann-Kari Edenius

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578