Sök

Stern diskuterar framtidens lönebildning hos SKL

SeminariumKonferenser

Under konferensen ”Framtidens lönebildning” arrangerad av Sveriges kommuner och landsting diskuterar bland andra Ratios Lotta Stern, professor, frågan under en paneldiskussion tillsammans med Lars Calmfors, professor Stockholms universitet och Karolina Holmberg, chef för Arbetsmarknad och prisbildning, Konjunkturinstitutet.

Läs mer om konferensen här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578