Typ: Konferenser
Stockholm City Conference Center Folkets hus, Barnhusgatan, Stockholm, Sverige
Kl. 10:00 – 16:00

Under konferensen ”Framtidens lönebildning” arrangerad av Sveriges kommuner och landsting diskuterar bland andra Ratios Lotta Stern, professor, frågan under en paneldiskussion tillsammans med Lars Calmfors, professor Stockholms universitet och Karolina Holmberg, chef för Arbetsmarknad och prisbildning, Konjunkturinstitutet.

Läs mer om konferensen här.