Sök

Svensk konkurrenskraft – risker och potential

SeminariumÖppna seminarier
Svensk konkurrenskraft – risker och potential
Anmälan

Hur står sig svensk konkurrenskraft? Välkommen till ett seminarium som lyfter olika perspektiv av frågan!

Den svenska modellen behöver hålla låga transaktionskostnader för parterna och samtidigt parera attraktiva löneökningar med en internationellt bibehållen konkurrenskraft. Från politiskt håll, nationellt som från EU-nivå, kommer flertalet satsningar som ska främja konkurrenskraft, i bred bemärkelse.

Hur går det? Vilka risker och vilken potential finns?

Under ett seminarium den 12 maj kommer Eva Uddén Sonnegård, ekon dr, och Christian Sandström, docent, att presentera några olika forskningsresultat relaterade till konkurrenskraft.

Kommentarer ges även av Ronald Albers, senior ekonom EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans, Katarina Lundahl, chefekonom Unionen, och Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, som bland annat kommer att lyfta vilka åtgärder de önskar se för att få en bättre konkurrenskraft.

***
Eva Uddén Sonnegård är bland annat aktuell som medförfattare till Den svenska modellens framtid (Dialogos, 2021)
Christian Sandström är bland annat aktuell som medredaktör för antologin Questioning the Entrepreneurial State: Status-quo, Pitfalls, and the Need for Credible Innovation Policy(Springer, 2022).

Datum: Torsdagen den 12 maj
Tid: 11.00-12.00
Plats: Digitalt över Zoom

Var god observera att anmälan krävs för deltagande. I anslutning till seminariet kommer du som är anmäld att få en länk för att logga in.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578