Typ: Öppna seminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 11:45 – 13:15

Ratio har genomfört en kartläggning av patenttvister, ogiltighets- och intrångsmål i Sverige, inledda under åren 2000 till 2008. Forskarna har replikerat en europeisk studie på svenska förhållanden genom att ta fram siffror på antalet patentmål, processernas tidsutdräkt, rättegångskostnader, sannolikheten för olika utfall, utdömda skadestånd, processande parters industritillhörighet mm. Därmed möjliggörs europeiska jämförelser. Det ökar förståelsen för hur väl den svenska patenträtten skyddar entreprenörer.

Studien presenteras av:

Anna Horn, jur stud, forskningsassistent
Bengt Domeij, professor i juridik, Uppsala universitet och Ratio
Per-Olof Bjuggren, professor i nationalekonomi, Jönköpings högskola och Ratio

Studien kommenteras av:

Linda Stromberg, kansliråd Justitiedepartementet, som arbetar med projektet Patent- och marknadsdomstol.
Peter Sande, advokat Sandart advokatbyrå, specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistelösningar

Välkommen den 13 november!

Anmälan är bindande och görs här.