Typ: Externa aktiviteter
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen, Stockholm, Sverige
Kl. 10:00 – 16:00

Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare på Ratio, medverkar i Tillväxtverkets konferens Sveriges konkurrenskraft och den strategiska kompetensförsörjningen och talar om utbildningssystemets svårigheter att generera kompetens och utmaningen att få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv.