Sök

Sveriges konkurrenskraft och den strategiska kompetensförsörjningen

SeminariumExterna aktiviteter

Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare på Ratio, medverkar i Tillväxtverkets konferens Sveriges konkurrenskraft och den strategiska kompetensförsörjningen och talar om utbildningssystemets svårigheter att generera kompetens och utmaningen att få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578