Typ: Externa aktiviteter
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 10:00 – 11:00

Christian Sandström håller docentföreläsning på Chalmers sektion för industriell ekonomi, lokal Vasa A (på industriell ekonomi).