Typ: Konferenser
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 18:00 – 21:00

Ratios årliga kollokvium för unga forskare hålls 22-24 augusti 2013. Syftet är att sammanföra unga forskare inom nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia och andra relaterade ämnen, denna gång för att diskutera teknologiskiften och näringslivsomvandling.

Konferensen är tvärvetenskaplig och alla deltagare presenterar vetenskapliga papper. Två plenarföreläsare medverkar: Professor Richard Langlois, University of Connecticut, och docent Mary Tripsas, Boston College.

Plenarföreläsningarna kommer att vara öppna även för deltagare utanför konferensen.

För mer information, kontakta:
Mirko Ernkvist, fil dr i ekonomisk historia
mirko.ernkvist@ratio.se