Typ: Forskarseminarier
Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Technology and regulatory change in the insurance industry

Åke Freij, Handelshögskolan i Stockholm

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30