Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 10:00 – 11:00

På trettio år har Sverige förändrats radikalt. Nya idéer, ny teknik och institutionella entreprenörer har bidragit till en
genomgripande modernisering av Sverige. Vilket teknikskifte
utmanar svensk politik idag? Välkommen till en spännande diskussion 4 oktober 2013.

Entreprenörer som Olof Stenhammar och Jan Stenbeck skapade nya, växande företag med digital teknik. De bidrog även – tillsammans med hundratusentals andra företagare – till Sveriges liberalisering, till stärkt äganderätt och ökadOmslag-TP frihet.

Vilka är dagens institutionella entreprenörer? Vilka är de viktigaste reformerna? Kan teknik fortfarande slå politik?

Den 4 oktober presenterar Ratio boken Teknik slår politik, författad av Jan Jörnmark. Tillsammans med företagare som Jens Spendrup, Fredrika Gullfot, Charlotte Bohman och Pelle Törnberg samt Susanne Timsjö från ABB diskuteras vilket teknikskifte som utmanar svensk politik idag.

Moderator: Ann-Kari Edenius

Seminariet är publicerat på Youtube och kan ses här. 

 

Ställberg, Ljusne eller Detroit – ingen ort tillhör globaliseringens vinnare.