Sök

Tillit och delaktighet på jobbet

SeminariumÖppna seminarier
Tillit och delaktighet på jobbet
Anmälan

Kan vi lita på att kollegor och medarbetare gör vad de ska? Frågan ställdes på sin spets i och med pandemins distansarbete, men är ständigt aktuell.

Det svenska svaret är ofta ja. Här är tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare hög, vilket förklaras av det svenska ledarskapet, präglat av delaktighet. Men vad betyder det – och hur kommer det sig? Hur kan man tänka kring frågor om tillit, delaktighet och ledarskap på jobbet? Vilka effekter har olika typer av arbetssätt?

Det är frågor som Lotta Stern, professor i sociologi och vd Ratio, och Linda Weidenstedt, fil dr i sociologi och forskare Ratio, har studerat. Välkommen till ett digitalt seminarium den 28 oktober där de samtalar om sina resultat!

Samtalet leds av Lena Bjurner, generalsekreterare Sveriges HR-förening.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578