Sök

Tillväxt genom stöd – vad vet vi om effekterna?

SeminariumExterna aktiviteter

Patrik Tingvall medverkar i seminariet Tillväxt genom stöd – vad vet vi om effekterna?

Tillväxtanalys skriver varje år en bok om ett tema som sammanfattar myndighetens arbete inom området.

I år har vi valt att lyfta frågor som företagsstödens roll och effekter på den ekonomiska tillväxten och sysselsättning.

Hur väl fungerar de statliga stöden? Vilka begränsningar finns? Finns det nya instrument som bättre kan få de önskvärda effekterna att accelerera, innovation, entreprenörskap och tillväxt?

Bokens rubrik är, Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till företag, och kommer att presenteras av medarbetare vid Tillväxtanalys och följas av en paneldebatt med representanter från bland annat Näringsdepartementet, Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Vinnova.

Plats: Summit, Engelbrektsplan 1,

Stockholm

Sal Christofer Columbus

Tid: 09.15–11.00

Kaffe serveras från 8.45

Senaste anmälningsdag:

29 maj 2015

Anmälan till:

sophia.tannergard@tillvaxtanalys.se

Har du frågor, kontakta:

Sophia Tannergård

Tel: 010 447 44 71

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578