Typ: Öppna seminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 10:30 – 12:00

Tillväxtföretagen är avgörande för tillväxten och jobbskapandet. Ratio presenterar rapporten ”Tillväxtföretagandets skatteutmaningar”. Den redovisar aktuell forskning om dessa företag och en ny intervjustudie med start-ups i Sverige om deras utmaningar med finansiering, rekrytering av nyckelkompetens och personaloptioner.

En viktig slutsats är att dagens svenska skattesystem skapar flera hinder för tillväxtföretagandet, främst orsakade av höga marginalskatter på inkomster och höga kapitalskatter. Även skatten på personaloptioner behöver ändras.

Studien presenteras av:
Karl Wennberg, professor
Michel Elmoznino Laufer, doktorand

Studien kommenteras av bland andra Alexander Brännkärr, Indivator, Elisabeth Thand Ringqvist, Riskkapitalföreningen, och Magnus Larsson, Expander Wireless.

Tid: 23 februari 2016, 10.30-12.00
Plats: Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen 59, Stockholm

Anmälan är bindande och görs här

Välkomna!