Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Underpricing Regimes in  Housing Markets

Anders Österling, Stockholms universitet

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30