Sök

Ung kraft i Halland

SeminariumExterna aktiviteter

Henrik Lindberg medverkar den 28 november på en konferens inom ramen för Kompetensplattform Halland. Han kommer där att prata om vilka utmaningar han ser i sin forskning kring ungas etablering på arbetsmarknaden.

Utöver Henrik Lindberg medverkar bland annat Thomas Fürth, forskningsledare från Kairos Future och Andreas Mångs, analytiker från Arbetsförmedlingen.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578